شما اینجا هستید   |

    اطلاعیه : تحولات ژئوپلتیکی خاورمیانه با تاکید بر یمن

برنامه گفتگو با موضوع تحولات ژئوپلتیکی خاورمیانه با تاکید بر یمن، باشید

?زمان : شنبه ۲۰مرداد شبکه بین المللی خبر.

?کارشناس برنامه: دکتر عباس علی پور

به اشتراک بگذارید : | | |